אולם מופת

יום שישי, 24.06.2022
22:00
יום שישי, 24.06.2022
22:00
שבת, 25.06.2022
21:30
שבת, 25.06.2022
21:30
יום ראשון, 26.06.2022
21:30
יום ראשון, 26.06.2022
21:30
יום שני, 27.06.2022
21:00
יום שני, 27.06.2022
21:00
יום רביעי, 29.06.2022
21:00
יום רביעי, 29.06.2022
21:00
יום חמישי, 30.06.2022
21:00
יום חמישי, 30.06.2022
21:00
יום שישי, 01.07.2022
22:00
יום שישי, 01.07.2022
22:00
שבת, 02.07.2022
21:30
שבת, 02.07.2022
21:30
שבת, 16.07.2022
21:30
שבת, 16.07.2022
21:30
יום שלישי, 26.07.2022
21:00
יום שלישי, 26.07.2022
21:00
שבת, 30.07.2022
21:30
שבת, 30.07.2022
21:30
יום שישי, 05.08.2022
22:30
יום שישי, 05.08.2022
22:30
יום שישי, 26.08.2022
22:00
יום שישי, 26.08.2022
22:00
יום שישי, 16.09.2022
22:30
יום שישי, 16.09.2022
22:30
שבת, 17.09.2022
21:30
שבת, 17.09.2022
21:30
יום חמישי, 27.10.2022
20:00
יום חמישי, 27.10.2022
20:00